ARTIKEL 1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

Lingerie Caresse BVBA

Gasthuisstraat 2

2520 Ranst

+32 (0)3 475 19 24

[email protected]

BE 0461 987 244

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van Lingerie Caresse BVBA, met maatschappelijke zetel in de Gasthuisstraat 2 te 2520 Ranst (België), BTW BE 0461 987 244, (hierna: ‘Lingerie Caresse’) biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Lingerie Caresse.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op de webshop van Lingerie Caresse.

ARTIKEL 3. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 4. AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar [email protected] hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf telefonisch contact op te nemen met ons op 03 475 19 24 (zie artikel 13).

Lingerie Caresse is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lingerie Caresse is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lingerie Caresse

Lingerie Caresse is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 5. ONLINE AANKOPEN

Er kunnen artikelen besteld worden in de webshop door deze te kiezen en in het winkelmandje te deponeren. Op elk moment kan men kiezen om verder te winkelen of om af te rekenen. Zolang er niet afgerekend is kan de bestelling gewijzigd worden.

Als men voor het eerst bestelt is het beter om zich te registreren. Voordeel is dat de gegevens worden opgeslagen zodat alles sneller gaat als men een volgende keer bestelt. Is men niet geregistreerd, dan kan men gewoon bestellen als ‘gast’.

De betalingen gebeuren volstrekt veilig. Er worden verschillende betaalmogelijkheden aangeboden:

 • via Bancontact / Mister Cash / PayPal
 • met Visa betaalkaart

Na betaling ontvangt men steeds een bevestigingsmail.

De aankopen gedaan op de elektronische webwinkel komen niet op de klantenkaart.

Lingerie Caresse is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 6. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Na ontvangst van de betaling wordt het pakket klaargemaakt en verzonden. Is het bestelde product niet voorradig dan wordt men daar via mail over geïnformeerd en kan geopteerd worden voor terugbetaling of om te wachten tot het artikel binnen komt.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Verzending naar andere bestemmingen is na te vragen via e-mail. Lingerie Caresse behoudt zich het recht voor verzendingen naar andere landen dan België te weigeren.

De levering gebeurt door Bpost, waarbij kan gekozen worden voor levering thuis of op kantoor, in een afhaalpunt of via een pakjesautomaat. De verzendkost bedraagt €6,50 voor bestellingen tot €100, voor bestellingen vanaf €100 is de verzending gratis.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Lingerie Caresse

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lingerie Caresse te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 8. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lingerie Caresse beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lingerie Caresse zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

ARTIKEL 10. HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lingerie Caresse.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, tenzij de producten aangekocht werden met een korting van 50% of meer.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lingerie Caresse door middel van een ondubbelzinnige verklaring via [email protected] op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lingerie Caresse heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lingerie Caresse, Gasthuisstraat 2 te 2520 Ranst (België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, onbeschadigd en voorzien van alle labels, kunnen worden teruggenomen. Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug. Dit zal gebeuren via de wijze waarop u betaald heeft.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de zegel is verbroken
 • artikelen waarvan het etiket is verwijderd
 • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Goederen worden teruggezonden via bpost door middel van het voorziene label, dat u kan aanvragen via mail : [email protected].

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 11. PRIVACY

Wij, Lingerie Caresse hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Met dit privacy statement wil Lingerie Caresse u  informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van ons website lingeriecaresse.be verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.

De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens

De website lingeriecaresse.be is eigendom van:
Lingerie Caresse BVBA
Gasthuisstraat 2
2520 Ranst
België
BTW-nr: BE 0461 987 244
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)3 475 19 24

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt

Wij, Lingerie Caresse verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Lingerie Caresse: Identificatiegegevens.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Lingerie Caresse verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten.

Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

 • Het toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel
 • Het leveren en eventueel de installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd
 • Facturatie en boekhouddoeleinden
 • Aanbieden van informatie
 • Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u
 • Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen
 • Het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop
 • Het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd
 • De detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen
 • Marketing doeleinden

Tijdens het bezoek van de website www.lingeriecaresse.be worden er ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat om volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Herkomst van het bezoek
 • Vermoedelijke plaats van het websitebezoek
 • Tijdstip van het websitebezoek
 • Duurtijd van het websitebezoek
 • Merk en type van de gebruikte drager (computer, tablet of smartphone) gebruikt bij het websitebezoek
 • Gebruikte browser tijdens het bezoek van de website

Wanneer u de website bezoekt gaat u akkoord met deze inzameling van statistische gegevens, zoals hierboven vermeld.
De bezoeker verschaft zelf zijn persoonlijke gegevens aan Lingerie Caresse en kan daardoor een zekere controle uitoefenen op de inhoud, volledigheid en correctheid van de gegevens. Wanneer mocht blijken dat de gegevens onvolledig of niet correct zijn dan behoudt Lingerie Caresse zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent niet uit te voeren.

De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Lingerie Caresse. Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die mee instaan voor de levering van het product of uitvoering van de gevraagde dienst. Deze onderaannemers zullen enkel uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement. Lingerie Caresse heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

ARTIKEL 12. GEBRUIK VAN COOKIES

Bij het bezoeken van de website lingeriecaresse.be kunnen ‘cookies’ op uw schijf worden opgeslagen om de website beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de terugkerende websitebezoeker.

Deze cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden. Wij raden dan ook aan de cookies in te schakelen. Wenst u echter geen gebruik te maken van cookies en deze uit te schakelen dan verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Voor een verdergaande uitleg van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en te verwerken verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Lingerie Caresse verwerkt uw persoonsgegevens steeds als een goede huisvader. Dit omvat onder andere het volgende:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de gerechtvaardigde doeleinden omschreven in dit privacy statement.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk en ter zake is, en bovendien niet overmatig is.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het nodig is voor het verwezenlijken van doeleinden zoals omschreven in dit privacystatement.

We hebben de nodige technische maatregelen genomen om de risico’s op een onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan tot een minimum te reduceren. Bij inbraak op haar informaticasystemen zal Lingerie Caresse onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

Nadat u het bewijs van uw identiteit hebt geleverd, beschikt u over het recht om van Lingerie Caresse te vernemen of uw gegevens worden verwerkt. Indien uw gegevens voorkomen in onze bestanden dan hebt u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u van uw recht op inzage gebruik wenst te maken, dan zal Lingerie Caresse hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres [email protected].

Onvolledige of foutieve gegevens kunnen steeds worden gecorrigeerd. Het is aan de bezoeker om in de eerste plaats zelf onvolledige of foutieve gegevens aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitvoeren door contact op te nemen met ons. Lingerie Caresse zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag.

Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen binnen een redelijke termijn. Het “recht om vergeten te worden” kan echter slechts in de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden
 • Wanneer er geen enkele rechtsgrond bestaat voor de verwerking en de persoonsgegevens werden verzameld met toestemming
 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen belangrijkere dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor het bewaren van uw bestaan. Onder “gerechtvaardigde gronden” wordt onder meer boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen verstaan.
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen
 • Wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden overeenkomstig een wettelijke verplichting

Lingerie Caresse oordeelt zelf of aan 1 van bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Recht op bezwaar tegen en het recht op de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen:

Tijdens de periode die nodig is voor Lingerie Caresse om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.

Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn en u verzoekt van deze slechts beperkt te gebruiken in plaats van deze te laten wissen

Wanneer de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig zijn  voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor rechtsvervolging.

Tijdens de periode die nodig is voor Lingerie Caresse om te verifiëren of aan alle voorwaarden is voldaan om de persoonsgegevens te verwijderen.

U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Lingerie Caresse zal hierna de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Lingerie Caresse dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor de verwerking van de persoonsgegevens die voorrang krijgen op het recht van bezwaar.

U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. Lingerie Caresse zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres [email protected].

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt als bezoeker het recht om de persoonsgegevens die u aan Lingerie Caresse hebt doorgegeven terug te ontvangen in een gestructureerde door machine leesbaar bestand. Bovendien hebt u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend rust op toestemming van de gebruiker.

U kan uw recht op overdracht  uitvoeren door contact op te nemen met ons. Lingerie caresse zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres [email protected].

Recht op het intrekken van toestemming van verwerking en het recht om klacht in te dienen

U hebt ten allen tijde het recht om toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatigheid tot verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kan uw recht op bezwaar  uitvoeren door contact op te nemen met ons. Lingerie Caresse zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres [email protected].

Bovendien hebt u ook het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Lingerie Caresse bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ARTIKEL 13. AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lingerie Caresse om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 14. LINGERIE CARESSE KLANTENDIENST

De Lingerie Caresse klantendienst is bereikbaar via e-mail: [email protected]  of per post op het volgende adres: Lingerie Caresse, Gasthuisstraat 2 te 2520 Ranst.

ARTIKEL 15. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lingerie Caresse. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Lingerie Caresse kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 16. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.