GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer en onze algemene voorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons, Lingerie Caresse. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Lingerie Caresse kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

Wie is Lingerie Caresse bvba?

Onze webpagina www.lingeriecaresse.be wordt uitgegeven door:

Lingerie Caresse bvba
Gasthuisstraat 2, 2520 Ranst
+32 (0)3 475 19 24
[email protected]
 

Onze Website

Lingerie Caresse doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

Lingerie Caresse heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van de website van Lingerie Caresse bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat je onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Indien onze site content bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij dat onze gebruikers dat melden. Zo kunnen we de ongepaste inhoud deels of volledig verwijderen.

Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typefouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto’s ,filmpjes, software, enz.) Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds op eigen risico. Lingerie Caresse is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

Niet alleen Lingerie Caresse heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook jij als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

LINKS EN VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Pagina’s van derden waarnaar gelinkt wordt op de site van Lingerie Caresse, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeldt. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.

De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De volledige Lingerie Caresse website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Lingerie Caresse gebruikt worden.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen, moet Lingerie Caresse een aantal persoonsgegevens onvermijdelijk opvragen. Zonder het opgeven van jouw persoonsgegevens kunnen we jammer genoeg geen gevolg geven aan uw vraag.

Lingerie Caresse verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacy statement, te vinden in de algemene voorwaarden.

ALGEMENE BEPALINGEN

Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.

Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.